DIN LEDSTJÄRNA PÅ BYGGETT

Personal

Tomas Lynnér

VD / Byggnadsingenjör / Snickare

Patrik Friberg

Snickare

Alex Bodnar

Snickare

Robert Olsson

Murare / Plattsättare

Rasmus Nilsson

Snickare

Ingemar Olsson

Snickare

Ebrahim Yahia

Snickarlärling

Christian Strinnö

Murare / Plattsättare

Anders Jeppsson

Inhyrd egenföretagare
Byggnadsingenjör/Snickare