Din Vision. Vår konstruktion

ROT-Avdrag

Rot-avdrag


Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Du kan få rotavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdragets storlek

Skattereduktion för rotarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.
Du hittar mer information om och exempel på rotarbete som du kan få respektive inte få avdrag för, på skatteverkets hemsida.

Intyg för utnyttjat rotavdrag

Skatteverket erbjuder en e-tjänst där du som köpare kan se hur mycket preliminär rotavdrag du har utnyttjat under innevarande år. Det krävs att du har en e-legitimation för att du ska kunna använda e-tjänsten. Intyget kan du visa upp för den som ska utföra rotarbeten åt dig.Tänk på att intyget bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats innan intyget utfärdades. Intyget tar heller inte hänsyn till den skattereduktion som du fått som löneförmån av din arbetsgivare för rotarbeten.Ingen bekräftelse på rotavdrag
Intyget är inte en bekräftelse på att ett visst arbete på en viss fastighet ger rätt till rotavdrag. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna tillgodoräknas rotavdraget.

Få intyg hemskickat

Om du inte kan få en e-legitimation så kan du ringa till Skatteupplysningen för att få ett intyg hemskickat 0771-567 567.

Kontakta oss

Välkommen med er offertförfrågan!