DIN LEDSTJÄRNA PÅ BYGGETT

Personal

Tomas Lynnér

VD / Byggnadsingenjör / Snickare

Patrik Friberg

Snickare

Alex Bodnar

Snickare

Robert Olsson

Murare / Snickare

Hannes Örtegren

Snickarlärling

Anders Jeppsson

Inhyrd egenföretagare
Byggnadsingenjör/Snickare